ΑΥΓΑ ΒΡΑΣΜΕΝΑ ΒΑΜΜΕΝΑ

Έτοιμα βρασμένα βαμμένα αυγά που συνδυάζουν τη μικροβιολογική ασφάλεια και τη μέγιστη ευκολία με την εμφάνιση και την ποιότητα.

Μέγεθος αυγών: Medium (53-63 g)
Διάρκεια ζωής: 50 ημέρες
Αποθήκευση: 0-3 °C